DSE 保證Level 4數學課程
楊老師 任教
課程詳情:
4堂 / 月(每堂3小時)
課程概要:
 • 適合以Level 4 為目標的同學及自修生
 • 每月學費HK$1,200,共4堂(每堂3小時),若DSE成績 :
  - 僅達Level 1或以下,學費全數退還????
  - 僅達Level 3,退還30%學費????
  - 僅達Level 2,退還60%學費????
*截住報名及上堂日期2021年8月31日,每年名額10位,額滿即止
**學生必須報讀課程至2022年3月31日及出席率達9成
***缺席DSE或出席率不足9成之學生將不獲任何學費的退還
課程配套:
 • 教授必考定理,公式,運算捷徑,拆題及解題技巧
 • 每課派發分類PAST PAPER,透過題型分類操練,提高答題速度及準確度
 • 定期進度評估及試前驗,老師親自拆解常犯陷阱
 • 分程度操練基礎題、進階題及挑戰題
 • 操練學校試題及模擬試卷,強化應試實力
學生及家長好評
陳佳鑫同學 | 重讀生 | DSE數學科:2 → 4
我係一個Retaker,2020DSE嘅成績未如理想所以就離補六維,補六維釐清左好多本身我唔識嘅concept,更加學左唔同嘅技巧令我可以簡單、直接又迅速地完成試卷,改變左我本來對數學抗拒同放棄嘅態度。

同時,六維有大量嘅試題練習,當學完一個課題或技巧之後,可以通過反覆嘅操練,完全地掌握個技巧,加上本身我底子比較弱,六維都可以提供適合嘅程度同教學,循序漸進咁幫助我,慢慢提升我嘅數學水平。

加重要嘅係楊sir係一個好有心嘅老師,除左可以見到佢對數學嘅熱誠,都可以見到佢對學生好好,多謝呢一年嘅教導! 覺得數學好難、對數學有困惑、想數學得到提升嘅補六維就啱啦!
何穎琳同學 | 沙田官立中學 | DSE數學科:2 → 4
老師精心製作Notes,不厭其煩解答疑難 唔似一般嘅補習社,唔會只係不停操卷,反而會先從根本搞清concept,仲有龐大試題庫支援
韓栩瑩同學 | STGSS | DSE數學科:2 → 4
好彩有楊sir,有好多support比我哋,多謝楊sir唔嫌我底差,幫我打返好個底,令我有希望!
相關課程

DSE精讀班

DSE皇牌奪星操卷班

數學專科常規班(高中)